Sommelier Øyvind Tveit

På onsdag fikk jeg min diplom for bestått sommelier-eksamen ved NSU (Norsk Sommelier-utdannelse).